June 14, 2023

UTVÄRDERA ER LEDNINGSPROCESS - PLANERING OCH UPPFÖLJNING

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ

Många processer för verksamhetsplanering upplevs som administrativt tunga och därför blir uppföljningen likadan – tung och tidsödande. I det här seminariet presenterar vi Kaplan & Nortons metoder för att utvärdera planerings- och uppföljningsprocesser och hitta grundproblemen och dess orsaker. Syftet är att ge dig verktyg för att kunna utveckla de delar som skapar värde i just din organisations unika planerings- och uppföljningsprocess.

ANMÄL INTRESSE
event innehåll

Många processer för verksamhetsplanering upplevs som administrativt tunga och därför blir uppföljningen likadan – tung och tidsödande. I det här seminariet presenterar vi Kaplan & Nortons metoder för att utvärdera planerings- och uppföljningsprocesser och hitta grundproblemen och dess orsaker. Syftet är att ge dig verktyg för att kunna utveckla de delar som skapar värde i just din organisations unika planerings- och uppföljningsprocess.

Denna kurs kommer att ge dig förståelse och verktyg att Utvärdera / granska organisationens ledningsprocess både med avseende på planering, uppföljning och er organisations uppsättning av styrande dokument.

Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC kalkylering och Execution Premium. Resultaten har bland annat publicerats i Harvard Business Review och tillsammans med många oberoende forskare. De rekommendationer och best practices som lyfts fram är evidensbaserade men också anpassat till skandinaviska marknadenVad kommer vi att lära oss:

  • Förstå K&N modell för utvärdering av ledningsprocesser
  • Förstå vilka de vanligaste hindren är i en organisations ledningsprocess för att den skall vara ändamålsenlig
  • Få insikt i utmaningar i att utvärdera ledningsprocessen samt hur dessa kan hanteras.
  • Förstå olika konkreta upplägg av en utvärdering/granskning av ledningsprocessen
  • Få insikt i olika exempel av utvärderingar/granskningar av ledningsprocessen i Sverige och i världen

Kursprogram:

  • Kaplan & Nortons ramverk utifrån vilken kursen genomförs
  • Konkreta och praktiska metoder, verktyg och upplägg för granskning av ledningsprocessen
  • Slutrapportformat och diskussioner kring analyser och exempel

Målgrupp Chefer för internrevisionsavdelningar och medarbetare inom internrevision, Controller, Controller chef, CFO

Kommande event

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

May 18, 2023
STRATEGISK EKONOMISTYRNING STHLM
STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
event
May 18, 2023
GRUNDUTBILDNING BALANCED SCORECARD - LÄR DIG GRUNDERNA OCH SENASTE UTVECKLINGEN
STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
event
April 6, 2023
STRATEGISK KARTA OCH BALANCED SCORECARD
STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
event
June 14, 2023
UTVÄRDERA ER LEDNINGSPROCESS - PLANERING OCH UPPFÖLJNING
STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
event

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av eran organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.

I would love to come to this event

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.