team & partners

VI HAR
KUNSKAPEN & ERFARENHETEN

Alla våra konsulter har mångårig erfarenhet av att genomföra strategier. En viktig skillnad mellan oss och många andra konsulter är att vi främst använder din organisations egna resurser och arbetar tillsammans med dig, istället för att skicka in en stor grupp konsulter som gör arbetet ”utanpå” din organisation. Genom coachning för vi över vår kunskap till er, samtidigt som vi undersöker vilka problem och utmaningar ni har när det gäller att genomföra er strategi. Resultatet blir att ni är involverade i att utveckla åtgärder och processer så att ni får kompetensen att själva hantera er planerings- och uppföljningsprocess framöver, hållbart och långsiktigt. Ni når era mål snabbare och dessutom mer resurseffektivt än tillsammans med många andra konsultfirmor.

VI ÄR CErtifierade

Våra konsulter har alla minst tio års erfarenhet av att arbeta med med Kaplan & Nortons beprövade metoder och vi är certifierade av dem enligt deras Execution Premium.

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder; ABC Kalkylering, BSC (balanserat styrkort), Execution Premium, strategikartor samt planerings- och uppföljningsprocess. Vi är Kaplan-Norton-certifierade inom Execution Premium och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.Balanserat styrkort är ett av världens mest använda ramverk för att lyckas genomföra ambitiösa strategier med mätbara resultat. Det används inom såväl privat som offentlig sektor, myndigheter och ideella organisationer sedan 1992 då professor Robert Kaplan och dr David Norton lanserade sin innovativa metod, som ger en sofistikerad styrning i enkel och begriplig förpackning.

Våra partners

ARNE MALM
PARTNER

Arne har mer än 24 års erfarenhet som VD där hans ledarskap tagit sin utgångspunkt från strategi- och verksamhetsutveckling. Arne har en god praktisk erfarenhet av att kommunicera, leda genomförandet av och skapa värden genom Kaplan & Norton Balanced Scorecard/Execution Premium Process. Arne specialiserar sig på att med den erfarenheten stödja företag att lyckas med sina strategiska ambitioner och realisera de värden som ligger i ett framgångsrikt strategigenomförande.

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
+46 (0)708 744 875
arne.malm@stratecute.se
linkedin
DAVID A. WIRAEUS
PARTNER

David har lång erfarenhet som management konsult och specialiserar sig inom områdena: strategiutveckling, strategisk styrning, strategigenomförande och förändringsledning. David har hjälpt organisationer inom ett brett spektrum av branscher både i Skandinavien och Europa att med Kaplan & Nortons metoder nå mycket bra resultat.

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
+ 46 (0)708 492922
david.wiraeus@stratecute.se
linkedin
FREDRIK KJELLBERG MANNHEIMER
PARTNER

Fredrik är specialiserad på att hjälpa organisationer att etablera ändamålsenliga processer för planering och uppföljning. Han har varit verksam som projektledare både i Sverige och internationellt inom såväl privat som offentlig sektor. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera och separera grundorsak och dess symptom.

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
+ 46 (0)706 000095
fredrik.mannheimer@stratecute.se
linkedin
JAN WENGHOLT
PARTNER

Jan har 20 års erfarenhet som verksamhets/managementkonsult och är idag specialiserad inom områdena strategi- och verksamhetsutveckling, strategigenomförande och förändringsledning. Han har även lång erfarenhet av informationsmodellering, processkartläggning, processoptimering, och organisationsutveckling kopplat till utveckling och införande av centrala verksamhetssystem. Jan har varit verksam, förutom i Sverige, även i Kina och Indien under flera år där han arbetat med organisationer med utbredd internationell verksamhet.

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
+ 46 (0)706 87 10 95
jan.wengholt@stratecute.se
linkedin
LARS CARLBERG
PARTNER

Lars har lång erfarenhet från olika positioner inom svenskt börsnoterat företag och har verkat som strategisk managementkonsult i 20 år inom strategiutveckling, strategigenomförande och organisationsutveckling. Lars har arbetat inom privat och offentlig verksamhet med Kaplan & Norton inom Balanced Scorecard/Execution Premium i Norden, Europa och Asien. Lars är även certifierad konsult av upphovsmännen till Blue Ocean Strategy prof. Kim & Mauborgne, INSEAD.

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ
+ 46 (0)70 59 59 188
lars.carlberg@stratecute.se
linkedin

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Vi letar alltid efter nya talanger!

Är du, som vi, passionerad i att stukturerat arbeta med strategigenomförande (strategy execution)? Hör av dig till oss, du kanske kan bli vår näste stjärna!

contact form

By David Wiraeus och James Creelman

With foreword by david P Norton

are you the our next partner or team member?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.