CASE STUDIE

Förenkla myndighetens styrning

RESULTAT

Arbetssättet för utvecklingsarbetet var att Stratecute fungerade som ett rådgivande stöd för de medarbetare som ansvarade för ochgenomförde befintliga processer genom att samordna dessa befintliga processerpå nya sätt som var enklare att förstå, mer transparent för myndighetens alla medarbetare och som skapade ett mycket större värde för myndighetensledningsgrupp. Kontakta oss gärna om ni vill höra mer om hur olika myndigheterhar utvecklat sin styrning.

UTMANING

Referensmyndighetensstyrning fungerade inom ramen för respektive del men det var svårt att som ledningsgruppsmedlem se skogen för alla träd. Stratecute anlitades för att fläta samman och förenkla; verksamhetsplanering, prioritering, portföljhantering, digitalisering, verksamhetsutveckling, riskhantering, säkerhetsstyrning, kompetensförsörjning, intern styrning och kontroll och återrapportering till Regeringskansliet.

LÖSNING

Att genomföra utvecklingsarbetet tog ca 15 månader i kalendertid och genomfördes inom ramen för den tid som var avsatttill befintliga processer men på nya sätt.

Team Member
FREDRIK KJELLBERG MANNHEIMER
fredrik.mannheimer@stratecute.se

verktyg i detta case

För att nå ett enastående resultat använde vi våra verktyg och metoder, kombinerat med vår gedigna erfarenhet. Resultatet blev också därefter. Du kan läsa mer om dem här nedan.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi. Med kartan får man en enhetlig och konkret översikt över organisationens vägval för att nå de strategiska målen och vilka processer, system och förändringar som krävs för att lyckas med strategin. Kartan är den viktigaste komponenten för att underlätta arbetet med att sätta och arbeta med målstyrning. Den skapas ofta på flera nivåer i en organisation och kan även användas för att skapa förståelse och engagemang för strategin hos alla medarbetare.


Execution Premium

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

fler case studies

Följ länkarna för att se fler exempel på hur vår metodik

A BANK WITH PROMISES

case

LÄKEMEDELSBOLAG FLERA POSITIVA BIVERKNINGAR

case

CAP VALUE AND MARKET SHARE

case

Fokus på struktur och resultat i logistikföretaget i tillväxtfasen

case

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.