CASE STUDIE

Kommunen ökade sin genomförandeförmåga

Samarbetet med Stratecute gav oss snabba insikter i var våra kroniska problem med genomförandet satt. Metodiken hjälpte oss att gemensamt sätta fingret på dessa problem och försöka lösa dem.
Näringslivschef

RESULTAT

En mer systematiserad och fokuserad uppföljning gav nya möjligheter att inse var problemen för förverkligandet av strategierna låg. Det gav, i sin tur, ett ökat fokus för alla berörda om hur skattemedlen användes och vad som är viktigt.

UTMANING

Som i så många offentliga organisationer fanns det en stor kraft i att skapa nya strategier och planer för kommunen. Emellertid tenderade de att bli för fokuserade på själva planerna, medan genomförandet och de önskade resultaten förbisågs. Kommunens näringslivsstrategi var ett sådant exempel, där alltför många önskemål skymde riktningen för vad som behövde göras när och varför.

LÖSNING

Genom att använda en metodik för att bryta i resultatkedjor och tydliggöra vilka processer som driver vad kunde en gemensam bild etableras över prioriteringar och projekt. När detta var på plats var det lättare att hitta indikatorer som drev de önskade projekten i rätt riktning.

Team Member

verktyg i detta case

För att nå ett enastående resultat använde vi våra verktyg och metoder, kombinerat med vår gedigna erfarenhet. Resultatet blev också därefter. Du kan läsa mer om dem här nedan.

Execution Premium

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

Effektanalys

Med grunden i vår erfarenhet från balanserade styrkort och strategiskt genomförande har vi vidareutvecklat koncepten kring värdekedjor och kombinerat det bästa av dessa två verktyg. Resultatet är ett kraftfullt verktyg för att visulalisera nedbrutna målsättningar i strategier och även de projekt som är kopplade till genomförandet.

fler case studies

Följ länkarna för att se fler exempel på hur vår metodik

A BANK WITH PROMISES

case

LÄKEMEDELSBOLAG FLERA POSITIVA BIVERKNINGAR

case

CAP VALUE AND MARKET SHARE

case

Fokus på struktur och resultat i logistikföretaget i tillväxtfasen

case

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.