CASE STUDIE

Utvärdera styrning på en myndighet

RESULTAT

Efter genomförd utvärdering hade ledningsgruppen en gemensambild av vad de borde åtgärda och i vilken ordning. Kontakta oss gärna om ni vill höra mer om hur olika myndigheter har utvecklat sin styrning.

UTMANING

Referensmyndigheten upplevde att styrningeninte fungerade som den borde. Stratecute anlitades för att utvärdera vad som var grundproblem respektive symptom på dessa grundproblem. Att genomföra utvärderingen tog ca 2 månader i kalendertid från start till slut och den tiddet tog i anspråk från ledningsgruppens medlemmar var ca 3 h per person i ledningsgruppen.

LÖSNING

Det visade sig att medlemmarna i ledningsgruppen hade olika bilder av vad som var viktigt utifrån sina respektive avdelningsansvar. De upplevde att processen för intern styrning ochkontroll var separerad från riskhantering, verksamhetsplanering, uppföljning, portföljhantering, säkerhetsarbetet och styrningen av digitalisering samt återrapportering.

Team Member
FREDRIK KJELLBERG MANNHEIMER
fredrik.mannheimer@stratecute.se

verktyg i detta case

För att nå ett enastående resultat använde vi våra verktyg och metoder, kombinerat med vår gedigna erfarenhet. Resultatet blev också därefter. Du kan läsa mer om dem här nedan.

Utvärdera organisationens styrning

Vi har metoder för att på ett kvalitativt och effektivt sätt skapa en bild av hur styrningen din organisation fungerar i praktiken. Tillsammans kan vi identifiera var eventuella brister sitter någonstans och skapa en plan för hur det ska åtgärdas. På så vis återfår ni kontrollen över styrning och ledning.

Effektanalys

Med grunden i vår erfarenhet från balanserade styrkort och strategiskt genomförande har vi vidareutvecklat koncepten kring värdekedjor och kombinerat det bästa av dessa två verktyg. Resultatet är ett kraftfullt verktyg för att visulalisera nedbrutna målsättningar i strategier och även de projekt som är kopplade till genomförandet.

fler case studies

Följ länkarna för att se fler exempel på hur vår metodik

A BANK WITH PROMISES

case

LÄKEMEDELSBOLAG FLERA POSITIVA BIVERKNINGAR

case

CAP VALUE AND MARKET SHARE

case

Fokus på struktur och resultat i logistikföretaget i tillväxtfasen

case

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.