CASE STUDIE

IT-FÖRETAGET DÄR MÅLSTYRNING BLIVIT EN TYDLIG LEDNINGSFRÅGA

”VÅRT BALANSERADE STYRKORT HAR HJÄLPT OSS ATT FÖRANKRA VÅRA STRATEGIER I HELA ORGANISATIONEN PÅ ETT STRUKTURERAT SÄTT, OCH HAR FÅTT OSS ATT PRESTERA UTMÄRKTA RESULTAT KONTINUERLIGT OCH FÖRUTSÄGBART I ALLA DELAR AV VÅR ORGANISATION.”
- CEO

RESULTAT

En framgångsfaktor var ledningsgruppens tydlighet och ägarskap av strategin. Ledningsgruppen har en synlig roll i allt från att formulera och kommunicera till att genomföra och utvärdera strategin. Resultatet är en strategifokuserad organisation som är på god väg att uppnå målet att bli en ledande it-aktör.UTMANING

Efter en lång period av stark tillväxt behövde företaget konsolidera de många strategiska initiativen och koppla dem till mätbara mål. Företaget införde ett KPI-program, men upptäckte snart att det innehöll alldeles för många mått, felaktigt satta mått och obalans mellan kort- och långsiktiga mål.LÖSNING

Efter att ha infört BSC (balanserat styrkort) kommunicerade ledningen strategin till medarbetarna genom styrkort och strategikarta. Genom ett övergripande ramverk för planering länkade man samman strategi och budgetering. BSC spreds sedan till alla supportavdelningar. Efter den första planeringscykeln förfinade ledningen strategiledningsprocessen och har löpande justerat mätetal och metodik för målsättning och målstyrning.Team Member

verktyg i detta case

För att nå ett enastående resultat använde vi våra verktyg och metoder, kombinerat med vår gedigna erfarenhet. Resultatet blev också därefter. Du kan läsa mer om dem här nedan.

Balanserat styrkort

Upplever du att ni har en strategi, men att något gör att ni inte kommer framåt? Du är inte ensam. Det är lätt att fastna i strategiska resonemang, men desto svårare att skapa ett systematiserat genomförande med delaktighet och bra uppföljning. Historiskt sett har de flesta företag styrt sin verksamhet utifrån i huvudsak ekonomiska nyckeltal. Men, även om de är viktiga visar de bara vad som redan har hänt, inte vart organisationen är på väg. För att både välja rätt väg och följa den framåt krävs därför en mer balanserad styrning som tar fasta på fler aspekter än ekonomiska nyckeltal. Riktiga balanserade styrkort hjälper till att identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Balanserat styrkort är alltså ett ledningssystem som kombinerar flera perspektiv och kopplar ihop strategin med mål, mått/KPI och åtgärder. Över hälften av de som säger sig använda BSC-metoderna använder dem dock på fel sätt och får varken de resultat de vill ha eller en ändamålsenlig uppföljningsprocess. Med vår expertis och erfarenhet slipper du att gå den långa vägen till en bättre styrning och uppföljning.

Execution Premium

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi. Med kartan får man en enhetlig och konkret översikt över organisationens vägval för att nå de strategiska målen och vilka processer, system och förändringar som krävs för att lyckas med strategin. Kartan är den viktigaste komponenten för att underlätta arbetet med att sätta och arbeta med målstyrning. Den skapas ofta på flera nivåer i en organisation och kan även användas för att skapa förståelse och engagemang för strategin hos alla medarbetare.


Utvärdering av planering och uppföljning

När vi utvärderar en kunds strategiprocess får vi tillsammans svar på frågor som: Hur väl fungerar processen i de olika delarna? Vad bör vi fokusera på att utveckla först för att få ut störst effekt? Vad kan vi göra senare? Svaren ger ett viktigt underlag för att kunna förbättra planering och uppföljning.

fler case studies

Följ länkarna för att se fler exempel på hur vår metodik

A BANK WITH PROMISES

case

LÄKEMEDELSBOLAG FLERA POSITIVA BIVERKNINGAR

case

CAP VALUE AND MARKET SHARE

case

Fokus på struktur och resultat i logistikföretaget i tillväxtfasen

case

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.