CASE STUDIE

Fokus på struktur och resultat i logistikföretaget i tillväxtfasen

"Den resultatfokuserade metodiken gav oss verktyg att lägga tiden på rätt saker och få med vår styrelse på resan."
- CEO

RESULTAT

En gemensam bild och struktur i ledningsgruppen om riktningen på verksamheten och vad som behöver prioriteras först.

UTMANING

Logistikföretaget har haft en expansiv tillväxt de senaste åren och gått från att vara ett litet familjeföretag till att vara en uppmärksammad aktör inom sin bransch. I takt med att en ny organisatorisk struktur behövdes för att kunna ta nästa steg, beslutade ledningen att hitta en systematik för att förverkliga sin strategi.

LÖSNING

Den strategi som styrelsen fastställt utgjorde grunden för arbetet. En grundlig behovsanalys och sållning bland de viktigaste faktorerna för ökad tillväxt kunde identifieras och visuellt gestaltas gemensamt i ledningsgruppen. De gemensamma prioriteringarna ökade fokus för att kunna växa ytterligare.

Team Member

verktyg i detta case

För att nå ett enastående resultat använde vi våra verktyg och metoder, kombinerat med vår gedigna erfarenhet. Resultatet blev också därefter. Du kan läsa mer om dem här nedan.

Balanserat styrkort

Upplever du att ni har en strategi, men att något gör att ni inte kommer framåt? Du är inte ensam. Det är lätt att fastna i strategiska resonemang, men desto svårare att skapa ett systematiserat genomförande med delaktighet och bra uppföljning. Historiskt sett har de flesta företag styrt sin verksamhet utifrån i huvudsak ekonomiska nyckeltal. Men, även om de är viktiga visar de bara vad som redan har hänt, inte vart organisationen är på väg. För att både välja rätt väg och följa den framåt krävs därför en mer balanserad styrning som tar fasta på fler aspekter än ekonomiska nyckeltal. Riktiga balanserade styrkort hjälper till att identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Balanserat styrkort är alltså ett ledningssystem som kombinerar flera perspektiv och kopplar ihop strategin med mål, mått/KPI och åtgärder. Över hälften av de som säger sig använda BSC-metoderna använder dem dock på fel sätt och får varken de resultat de vill ha eller en ändamålsenlig uppföljningsprocess. Med vår expertis och erfarenhet slipper du att gå den långa vägen till en bättre styrning och uppföljning.

Execution Premium

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

fler case studies

Följ länkarna för att se fler exempel på hur vår metodik

A BANK WITH PROMISES

case

LÄKEMEDELSBOLAG FLERA POSITIVA BIVERKNINGAR

case

CAP VALUE AND MARKET SHARE

case

TARGETS IN A SATURATED TELECOM MARKET

case

vi erbjuder nu en helt kostnadsfri strategisk analys

Vi erbjuder nu en helt kostnadsfri analys av er organisations nuvarande strategi. No Strings Attached. Klicka på knappen nedan så hör vi av oss och bokar en tid.

Få en helt kostnadsfri analys av er strategi

Få en kostnadsfri övergripande analys av era strategiska mål. I analysen hjälper vi er att identifiera risker, och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

tack! vi har mottagit dina uppgifter och återkommer snarast.
Oj! det verkar som är något som inte stämmer med informationen som du angivigt. försök igen eller maila oss på analys@stratecute.se
Om oSS

Vi är Certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.